„Drodzy Młodzi! Z radością wam ogłaszam, że w październiku 2018 r. odbędzie się Synod Biskupów na temat ‘Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania’. Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was”.
To słowa, które mówi do Ciebie papież Franciszek. Do Ciebie, ale też do młodych z całego świata, również z Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Chce, abyś powiedział jemu i biskupom o swoich problemach, wątpliwościach, o sprawach, które masz w sercu, o swojej wierze, o Kościele i relacji z Panem Jezusem oraz - co najważniejsze! - o swoim życiowym powołaniu. Taki jest cel ankiety, którą znajdziesz poniżej. Być może należysz do jakiegoś duszpasterstwa, wspólnoty lub ruchu kościelnego; może Twoja relacja z Panem Bogiem jest bardzo dobra, może uczestniczysz we Mszy Świętej codziennie, może raz w tygodniu, może tylko od święta albo w ogóle nie chodzisz do kościoła, a Twoja relacja z Panem Bogiem jest słaba. Różne są tego powody. Papież Franciszek i biskupi chcą o nich usłyszeć. Papież chce być dla Ciebie ojcem, który z miłością wsłuchuje się w głos swojego dziecka. Zaprasza Cię do rozmowy. „Niech wasze wołanie będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do pasterzy. Św. Benedykt zalecał opatom, aby przed podjęciem każdej ważnej decyzji pytali o zdanie młodych, 'gdyż Pan często właśnie najmłodszemu objawia najlepsze rozwiązanie'. Św. Jan Paweł II często powtarzał, że młodzi są nadzieją Kościoła i nadzieją Papieża. Pamiętaj o tym, wypełniając poniższą ankietę: jesteś nadzieją wielu!
start
 
Jesteś w kościele:


 
Kościół jest dla Ciebie przede wszystkim:


 
Twoje uczestnictwo w życiu Kościoła

 
Czy uważasz, że wystarczająco uczestniczysz w życiu Kościoła:


 
Czy chciałbyś/chciałabyś się bardziej angażować?


 
Dlaczego?

 
W grupie kościelnej, do której należysz, podejmujesz się zadań:


 
Które grupy kościelne przyciągają najbardziej Ciebie i Twoich rówieśników?

 
Dlaczego się w nich odnajdujesz/nie odnajdujesz?

 
Kto jest dla Ciebie pomocą w rozwoju duchowym?


 
Czy czujesz się zrozumiany przez duszpasterzy i osoby związane z Kościołem?


 
Czego konkretnie oczekujesz dzisiaj od Kościoła, w którym żyjesz?

zaznacz 3 najważniejsze wg Ciebie

 
W jakich dużych wydarzeniach brałeś/brałaś udział?


 
Dzięki tym spotkaniom zdecydowałeś/zdecydowałaś, że:


 
Jaka jest wg Ciebie rola młodych w naszym Kościele?

 
Czy czujesz potrzebę rozmawiania o rzeczach ważnych z osobą duchowną?


 
Czy masz możliwość rozmawiania o rzeczach ważnych z osobą duchowną na terenie swojej parafii?


 
Czy masz możliwość rozmawiania o rzeczach ważnych z osobą duchowną poza terenem swojej parafii?


 
Termin “powołanie” kojarzy Ci się z:


 
W podejmowaniu decyzji o przyszłości pomagają Ci:


 
Czy w Twojej rodzinie rozmawia się o powołaniu?


 
Czy Twoja szkoła/studia pomagają Ci w odkryciu twojego powołania?


 
Jeśli jesteś klerykiem lub formujesz się w zakonie, czy uważasz, że Twoje seminarium/zgromadzenie oferuje Ci towarzyszenie osobiste?


 
Osoby związane z Kościołem spotykasz


 
Gdzie angażują się Twoi rówieśnicy, którzy nie chodzą do kościoła?

 
W jakich miejscach, środowiskach młodych ludzi niezwiązanych z Kościołem czujesz się najlepiej Ty i Twoi rówieśnicy?


 
Czy korzystając z internetu spotykasz się z tematami wiary, Kościoła, Pana Boga?


 
Czy coś Cię w nich zainteresowało/odrzuciło? Co takiego?

 
Czy masz dobre relacje z rodzicami?


 
Czy masz dobre relacje z dziadkami?


 
W jakich obszarach widzisz przed sobą trudności, żyjąc w Polsce?

 
dostęp do edukacji i jej jakość

 
możliwość założenia rodziny

 
służba zdrowia

 
możliwość znalezienia pracy

 
wolność religijna

 
sytuacja polityczna

 
dostęp do kultury

 
więzi społeczne

 
Inne obszary, w których widzisz trudności

 
W jakich obszarach widzisz szanse dla młodych ludzi w naszym kraju?

 
dostęp do edukacji i jej jakość

 
możliwość założenia rodziny

 
służba zdrowia

 
możliwość znalezienia pracy

 
kultura, możliwość jej kształtowania, tworzenia

 
wolność religijna

 
sytuacja polityczna

 
więzi społeczne

 
więzi społeczne, swoboda podróżowania i wyjazdu za granicę

 
Inne obszary, w których widzisz szanse

 
Co pozwala Ci patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją


 
Czy według Ciebie młodzi ludzie mają swoje miejsce w życiu społecznym, również politycznym w Polsce?


 
Czy uważasz, że masz jakiś wpływ na tę rzeczywistość?


 
Ile masz lat?


 
Twoja płeć


 
Czy mieszkasz na terenie Archidiecezji Krakowskiej?

     
 
Czy należysz do jakiegoś ruchu, środowiska kościelnego, wspólnoty? Jeśli tak, podaj nazwę.

 
Dziękujemy za dotychczasowe odpowiedzi. Czy chciałbyś nam pomóc bardziej?

     
 
Wymień jakie znasz środowiska i grupy kościelne, które pomagają rozeznawać dziś powołanie młodym ludziom.

 
Które z nich uważasz za najbardziej interesujące?

 
Nazwa grupy/środowiska

 
Kto odgrywa w niej główną rolę? Kto jej przewodzi?

 
Gdzie się spotykają jej członkowie i czym się zajmują?

 
Jaki jest cel ich działania? Co o nich sądzisz?

 
Jakie są mocne i słabe strony tej grupy?

 
Czy ta grupa ma według Ciebie jakiś wpływ na życie społeczne, kulturowe, kościelne?

 
Czy ta grupa pomaga młodym kształtować się. wzrastać, odkrywać powołanie?

 
Kolejne środowisko

 
Czy chciałbyś opisać kolejne środowisko?

     
 
Nazwa grupy/środowiska

 
Kto odgrywa w niej główną rolę? Kto jej przewodzi?

 
Gdzie się spotykają jej członkowie i czym się zajmują?

 
Jaki jest cel ich działania? Co o nich sądzisz?

 
Jakie są mocne i słabe strony tej grupy?

 
Czy ta grupa ma według Ciebie jakiś wpływ na życie społeczne, kulturowe, kościelne?

 
Czy ta grupa pomaga młodym kształtować się. wzrastać, odkrywać powołanie?

 
Kolejne środowisko

 
Czy chciałbyś opisać kolejne środowisko?

     
 
Nazwa grupy/środowiska

 
Kto odgrywa w niej główną rolę? Kto jej przewodzi?

 
Gdzie się spotykają jej członkowie i czym się zajmują?

 
Jaki jest cel ich działania? Co o nich sądzisz?

 
Jakie są mocne i słabe strony tej grupy?

 
Czy ta grupa ma według Ciebie jakiś wpływ na życie społeczne, kulturowe, kościelne?

 
Czy ta grupa pomaga młodym kształtować się. wzrastać, odkrywać powołanie?

 
Zgoda na przetwarzanie danych *

Upoważniam Archidiecezję Krakowską (ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, Polska) do przetwarzania moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie, wyłącznie dla celów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działań Archidiecezji Krakowskiej w związku z Synodem Biskupów 2018 oraz innych inicjatyw ewangelizacyjnych podejmowanych przez Archidiecezję Krakowską lub inne podmioty działające za zgodą Archidiecezji Krakowskiej. Mam prawo dostępu do treści oraz prawo do poprawiania swoich danych osobowych.
     
Dziękujemy za czas, który poświęciłeś dla Kościoła!
Pamiętaj, że możesz tą ankietę przekazać swoim koleżankom i kolegom z klasy, ze studiów, z miejsc, gdzie się spotykacie i gdzie spędzacie razem czas.
Jeśli znasz osoby, które nie uczestniczą w życiu Kościoła – zachęć je.
Powered by Typeform
Powered by Typeform